آدرس ما :

کرج - بلوار تعاون - ضلع شرقی پارک نبوت - مجتمع تجاری پارسیان

شعبه پوشاک :
پارسیان -بلوک A-طبقه اول- واحد 56

شعبه پوشاک :
پارسیان -بلوک A-طبقه همکف - واحد 17

شعبه کیف:
پارسیان -بلوک A-طبقه همکف - واحد

شعبه شال وروسری :
پارسیان -بلوک A-طبقه همکف - واحد 35

شماره تماس: 02632513088

دایرکت اینستا گرام:
shafaghgallery@

ساعت تماس:
11 تا 14 و 17 تا 21

مکان ما روی نقشه