خانه » سایز 4

نمایش دادن همه 10 نتیجه

کاپشن بغل دکمه کد 1722

ریال4.390.000
محصول: کاپشن ✅ جنس : تی سی با کیفیت ✅ ( داخل کاپشن  آستری تدی با کیفیت کار شده) (کلاه دار است و با زیپ از کاپشن جدا میشود) سایز:سایز بندی 1,2,3,4 تک رنگ قرمز اندازه سایز 1👇 دور سینه: 96  دور باسن: 100  دور بازو :34  قد: 85    قد آستین از سر شانه : 61 اندازه سایز 2👇 دور سینه: 102  دور باسن: 106  دور بازو: 36  قد: 85  قد آستین از سر شانه : 61 اندازه سایز 3👇 دور سینه: 106  دور باسن: 108  دور بازو: 38   قد 85  قد آستین از سر شانه : 61 اندازه سایز 4👇 دور سینه: 112   دور باسن: 114  دور بازو: 39  قد:85  قد آستین از سر شانه : 61 (قبل از انتخاب سایز حتما اندازه ها را چک کنید )

مانتو مزونی مغزی دوزی کد 1648

ریال3.690.000
کالکشن پاییزه 🍁🍁 محصول: مانتو کتی  ✅ جنس :  شانتون دو نخ مغزدوزی شده ✅ سایز:سایز بندی  1,2,3,4 مناسب 36 تا 46 اندازه سایز 1👇 دور سینه: 100       دور باسن: 106       دور بازو :38        قد آستین از سر شانه : 54    قد : 87 اندازه سایز 2👇 دور سینه: 104       دور باسن: 110       دور بازو :40        قد آستین از سر شانه : 54    قد : 87 اندازه سایز 3👇 دور سینه: 108       دور باسن: 114       دور بازو :42        قد آستین از سر شانه : 54    قد : 87 اندازه سایز 4👇 دور سینه: 112       دور باسن: 118       دور بازو :44        قد آستین از سر شانه : 54    قد : 87 (در راهنمای اندازه گیری 1 الی 3 سانت احتمال  خطا وجود دارد) (قبل از انتخاب سایز حتما اندازه ها را چک کنید )

مانتو مزونی گلدوزی کد 1647

ریال3.990.000
کالکشن پاییزه 🍁🍁 محصول: مانتو کتی  ✅ جنس :  شانتون دو نخ گلدوزی شده ✅ سایز:سایز بندی  1,2,3,4 مناسب 36 تا 46 اندازه سایز 1👇 دور سینه: 100       دور باسن: 110       دور بازو :39        قد آستین از سر شانه : 55    قد : 89 اندازه سایز 2👇 دور سینه: 104       دور باسن: 114       دور بازو :40        قد آستین از سر شانه : 55    قد : 89 اندازه سایز 3👇 دور سینه: 108       دور باسن: 118       دور بازو :41        قد آستین از سر شانه : 55    قد : 89 اندازه سایز 4👇 دور سینه: 112       دور باسن: 122       دور بازو :42        قد آستین از سر شانه : 55    قد : 89 (در راهنمای اندازه گیری 1 الی 3 سانت احتمال  خطا وجود دارد) (قبل از انتخاب سایز حتما اندازه ها را چک کنید )

مانتو مزونی هرمس کد 1509

ریال4.790.000
کالکشن عیدانه 🌺🌺🌺 محصول: مانتو مزونی هرمس  ✅ جنس : ژاکارد ✅ سایز:سایز بندی 1,2,3,4 اندازه سایز 1👇 دور سینه: 92  دور باسن: 98  دور بازو :36  قد: 85          قد آستین از سر شانه : 57 اندازه سایز 2👇 دور سینه: 98  دور باسن: 102  دور بازو: 38  قد: 85            قد آستین از سر شانه : 57 اندازه سایز 3👇 دور سینه: 104  دور باسن: 110  دور بازو: 40  قد 85          قد آستین از سر شانه : 57 اندازه سایز 4👇 دور سینه: 106   دور باسن: 114  دور بازو: 42   قد:85       قد آستین از سر شانه : 57 (در راهنمای اندازه گیری 1 الی 3 سانت احتمال  خطا وجود دارد) (قبل از انتخاب سایز حتما اندازه ها را چک کنید )

مانتو کد 1499

ریال1.990.000
کالکشن عیدانه 🌺🌺🌺 محصول: مانتو  ✅ جنس : کرسپو ✅ سایز:سایز بندی 1,2,3,4 اندازه سایز 1👇 دور سینه: 98  دور باسن: 104  دور بازو :36  قد: 96          قد آستین از سر شانه : 59 اندازه سایز 2👇 دور سینه: 102  دور باسن: 106  دور بازو: 37  قد: 98            قد آستین از سر شانه : 59 اندازه سایز 3👇 دور سینه: 104  دور باسن: 110  دور بازو: 38  قد 96          قد آستین از سر شانه : 59 اندازه سایز 4👇 دور سینه: 110   دور باسن: 118  دور بازو: 40   قد:96       قد آستین از سر شانه : 59 (در راهنمای اندازه گیری 1 الی 3 سانت احتمال  خطا وجود دارد) (قبل از انتخاب سایز حتما اندازه ها را چک کنید )

مانتو کد 1466

ریال2.390.000
کالکشن عیدانه 🌺🌺🌺 محصول: مانتو ✅ جنس : کرسپو با کیفیت ✅ (طرح روی خرج کار به صورت رندوم ارسال میشه ) سایز:سایز بندی 1,2,3,4 مناسب 36 تا 44 اندازه سایز 1👇 دور سینه: 90       دور کمر:  82      دور باسن: 100    دور بازو :35       قد: 90      قد آستین از سر شانه : 58 اندازه سایز 2👇 دور سینه: 92      دور کمر:  86      دور باسن: 102     دور بازو :38      قد: 90  قد آستین از سر شانه : 58 اندازه سایز 3👇 دور سینه: 96          دور کمر:  90      دور باسن: 104       دور بازو: 40      قد: 90     قد آستین از سر شانه : 58 اندازه سایز 4👇 دور سینه: 100      دور کمر:  92       دور باسن: 106  دور بازو: 42      قد 90      قد آستین از سر شانه : 58 (قبل از انتخاب سایز حتما اندازه ها را چک کنید )

کاپشن بغل دکمه کد 1446

ریال3.890.000
کالکشن زمستونه ❄❄ محصول: کاپشن ✅ جنس : تی سی با کیفیت ✅ ( داخل کاپشن  آستری تدی با کیفیت کار شده) (کلاه دار است و با زیپ از کاپشن جدا میشود) سایز:سایز بندی 1,2,3,4 اندازه سایز 1👇 دور سینه: 96  دور باسن: 100  دور بازو :35  قد: 85    قد آستین از سر شانه : 61 اندازه سایز 2👇 دور سینه: 102  دور باسن: 106  دور بازو: 36  قد: 85  قد آستین از سر شانه : 61 اندازه سایز 3👇 دور سینه: 108  دور باسن: 110  دور بازو: 38   قد 85  قد آستین از سر شانه : 61 اندازه سایز 4👇 دور سینه: 114   دور باسن: 116  دور بازو: 39  قد:85  قد آستین از سر شانه : 61 (قبل از انتخاب سایز حتما اندازه ها را چک کنید )

کاپشن کد 1423

ریال5.190.000
کالکشن زمستونه ❄❄ جنس : تیوپی ✅ ( داخل کاپشن پشم شیشه گرم بالا و آستری با کیفیت کار شده) سایز:سایز بندی1,2,3,4 مناسب 36 تا 44 اندازه سایز 1👇 دور سینه: 94  دور باسن: 100  دور بازو : 33  قد: 87  قد آستین از سر شانه : 59 اندازه سایز 2👇 دور سینه: 100  دور باسن: 106  دور بازو: 34  قد: 87 قد آستین از سر شانه : 59 اندازه سایز 3👇 دور سینه: 106  دور باسن: 112  دور بازو: 36  قد 87  قد آستین از سر شانه : 59 اندازه سایز 4👇 دور سینه: 110   دور باسن: 116   دور بازو: 38   قد:87 قد آستین از سر شانه : 59 (قبل از انتخاب سایز حتما اندازه ها را چک کنید )

مانتو بلند آستین دکمه دار کد 1326

ریال2.290.000
محصول: مانتو بلند آستین دکمه دار ✅ جنس: کرپ ✅ سایز : سایز بندی 1 ، 2 ، 3 ، 4 مناسب 36 تا 46 اندازه سایز 1👇 دور سینه: 96          دور کمر: 86           دور باسن: 104  دور بازو : 42          قد: 120 اندازه سایز 2👇 دور سینه: 106         دور کمر: 94         دور باسن: 108  دور بازو : 44          قد: 120 اندازه سایز 3👇 دور سینه: 110          دور کمر: 100       دور باسن: 120  دور بازو : 48          قد: 120 اندازه سایز 44👇 دور سینه: 122         دور کمر: 108        دور باسن: 126  دور بازو : 52          قد: 120 (لطفا اندازه ها را قبل از انتخاب سایز چک کنید)

مانتو دمسه کد 1215

ریال2.380.000

محصول :مانتو  دمسه✅

جنس: بیسان✅ جنس خنک و راحت مناسب تابستان ✅ سایز بندی 1,2,3,4 مناسب 36 تا 46 جدول اندازه ها 👇 ------------     سایز 1    سایز 2    سایز 3    سایز 4 --------    -------------   ------------  ----------  ----------- دور سینه        100          104          106          108 دور باسن       110          112           114          116 دور بازو         38            39             40             41 قد                 115          115           115          115 (قبل از انتخاب سایز اندازه ها را چک کنید)